Αγγελική Λω - Δραστηριότητες

Βίντεο: 
Δραστηριότητες

Project Happiness: Μνημεία-διατηρητέα κτήρια-παραδοσιακοί οικισμοί από Αγγελική Λω

Τα μνημεία, τα διατηρητέα κτήρια και οι παραδοσιακοί οικισμοί της χώρας μας έχουν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και αποτελούν την κληρονομιά που αποκτήσαμε και πρέπει να παραδώσουμε στους επόμενους. Η αξιοποίησή τους χρειάζεται κάποιες ιδιαίτερες διαδικασίες τις οποίες μας εξηγεί αναλυτικά στη συνέχεια η αρχιτέκτων-μηχανικός Αγγελική Λω.